Projektismertető

Projekt címe: „Komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a közgazdaságtudományi képzési terület turizmus alap- és mesterszakjaihoz”

 

A projekt célja a turizmus felsőfokú alap- és mesterképzésén a tananyag-ellátottság javítása, a tananyagok tartalomfejlesztése, modernizációja.

 

A turizmus a nemzetgazdaságban jelentős szerepet tölt be, a felsőoktatás egyik legnépszerűbb szakja, mégis a tankönyvi ellátottsága rendkívül hiányos, a követelményeknek nem megfelelő. A felsőoktatás struktúrájának átalakítása alapszinten a Turizmus-vendéglátás BA-t szakösszevonás mellett a turizmus egyetemi szintű elismerését teremtette meg a Turizmus-menedzsment MA formájában. Alap- és mesterszinten is olyan ismeretkörökhöz kapcsolódó tananyagok hiányoznak, melyek szakmai alapismereteket dolgoznak fel és munkaerőpiaci sikeres érvényesülés feltételeit is jelentik.

 

A projekt várható eredményei közé tartozik öt elektronikus, szabadon letölthető tananyag, mely közvetlenül a Turizmus-vendéglátás BA és a Turizmus-menedzsment MA szakokon folyó oktatásban hasznosítható. A moduláris felépítés révén azonban további felhasználási terület is nevesíthető, így a Gazdálkodási-menedzsment BA vagy a Földrajz BSc, illetve a Geográfus MSc szakok. Szintén a moduláris felépítés előnye, hogy a tananyagok egy-egy fejezete akár önmagában is megadható, mint kötelező tananyag.

 

A tananyagfejlesztés közvetlen és elsődleges célja a turisztikai képzések tananyagbázisának modernizációja, míg bizonyos ismeretkörök esetében megteremtése. Az együttműködés lehetőséget teremt az intézmények közötti kommunikáció intenzivitásának növelésére, mely mind oktatásban, mind kutatási projektekben további lehetőséget teremt.

 

A projekt indokoltságát mutatja, hogy a konvergencia területéről a kilenc, Turizmus-vendéglátás BA képzést kínáló intézmény közül hét csatlakozott a PTE kezdeményezéséhez. A tananyagfejlesztést moduláris felépítésben, hét intézmény együttműködésében és a szakmai szervezetek támogatásával kívánjuk megvalósítani.

 

A projekt célcsoportjainak meghatározása során közvetlen és közvetett célcsoportokat azonosíthatunk. A tananyagfejlesztés − a projekttervezés − előkészítési fázisában a két elsődleges célcsoport igényeit vettük figyelembe:

 

  • A turizmus-vendéglátás BA és a turizmus-menedzsment MA képzésben résztvevő hallgatók,
  • A turizmus-vendéglátás BA és a turizmus-menedzsment MA képzésben résztvevő oktatók.

 

További, másodlagos célcsoportok:

 

  • Más BA/BSc és MA/MSc képzésben résztvevő hallgatók, akik turizmushoz kapcsolódó ismeretköröket is tanulnak,
  • Szakmai szervezetek, melyek a piaci szereplőkkel történő folyamatos kapcsolattartásuk révén a piaci igények ismerői, közvetítői.
Támogató és közreműködő szervezet: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával, és a képviseletében eljáró Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága közreműködésével megvalósuló program.